Projektadatok

Kedvezményezett neve: Lenti Város Önkormányzata
Projekt címe: Kalandozások a Kerka-völgyben
Szerződött támogatás összege: 454 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30.
Projekt azonosító száma: TOP-1.2.1.-15-ZA1-2016-00019

Rövid összefoglalás a projektről

Lenti Önkormányzatának és 5 konzorciumi partnerének általános célja Zala nyugati régiójában térségi szintű tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása, KerKaLand turisztikai termékcsomagok létrehozása, a turizmus területi adottságaiban rejlő potenciál kibontakoztatása révén a térségi és helyi gazdaságfejlesztés.

A partnerség által kialakított térségi szintű, turisztikai termékcsomagokkal és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztésekkel a Zala megyei ITP-ben is nevesített turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében. A fejlesztések eredményeképpen hosszabb időt tudnak eltölteni a turisták a járás területén, igényeik kiszolgálására magánvállalkozások bevonásával olyan turisztikai szolgáltatások nyújthatók, melyek munkahely-teremtéssel járulnak hozzá a térség fejlődéséhez.

A projektben az önállóan támogatható tevékenységek D főtevékenység (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása valósul meg, segítve a TOP-ban kiemelt célként megjelenő térségileg integrált fejlesztések megvalósítását. A kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatuk – tematikus utak kialakítása (Ac) tevékenység keretében a Kerka völgy (Kerkaland) öröksége tematikus utak kialakítása, a témaút egyes helyszínein található vonzerőkhöz kapcsolódó építés, felújítás, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, kialakítása, látogatóbarát funkciók kialakítása, bővítése, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása valósul meg 5 kiemelt térségi helyszínen.

A lovászi Vasfüggöny Múzeum, a novai Plánder Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, a Dömeföldi Tájház és az Öveges Ház és a szécsisziget Kultúr Magtár önállóan is 2-3 órás elfoglaltságot, a környezet kínálatát integrálva egész napos elfoglaltságot nyújt a Kerkaland térségbe érkező turistáknak. A kulturális vonzerők összekapcsolását szolgálják a kerékpáros és a gyalogos jármóddal elérhető tematikus bemutatóhelyet feltáró élményutak. A lenti rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése (Ab. tevékenység - színpadfedés, LED fal) a már bevezetett turisztikai rendezvények színvonalemelését, a lehetséges rendezvények körének bővítését teszi lehetővé. A térség kerékpáros turizmusát (Ca. tevékenység) szolgálja az Eurovelo13-ra ráhordó, 3826 fm kerékpárút felújítása, szélesítése, mellyel Lenti térségében 30 km-es hálózat érhető el, kapcsolódva a megyei TOP-fejlesztésekhez.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenység a turisztikai attrakciók kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzés, egyediségén alapuló versenyképes, innovatív turisztikai tematika kialakítása. Az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek között kiemelt figyelmet szentelünk a marketing tevékenységre, és a nyilvánosság biztosítására, a többi horizontális elvárást is figyelembe véve. A 454.000.000 Ft értékű fejlesztés (ebből 439.372.536 Ft TOP-1.2.1-15 projekt keretében ERFA támogatás és nemzeti társfinanszírozás) eredményeként a fenntartási időszak első évében legalább 11.000 új látogatót fogadunk, egy új idegenforgalmi desztináció (Kerka-Land) válik „láthatóvá” a küldő piacokon, a térség bevételei növekednek, a gazdaság megerősödik.

Projektpartnerek

Szervezet neve: Lenti Város Önkormányzata
8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.
Szervezet neve: Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
8960 Lenti, Deák Ferenc u. 4.
Szervezet neve: Lovászi Község Önkormányzata
8878 Lovászi, Kútfej utca 112.
Szervezet neve: Nova Község Önkormányzata
8948 Nova, Kossuth u. 35.
Szervezet neve: Páka Község Önkormányzata
8956 Páka, Petőfi út 1.
Szervezet neve: Szécsisziget Község Önkormányzata
8879 Szécsisziget, Rákóczi Ferenc u. 25.